СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Иновативно училище Последни новини: Ден на Розовата фланелка
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти
„Иновации в обучението – гаранции за успех!”

СУ „Йордан Йовков“ използва новите технологии, за да промени изцяло методите на преподаване и средата на учене в училище.

виж видео

Дейности

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Календар на дейностите на иновацията „Иновации в обучението – гаранции за успех!” за учебната 2019-2020 г.
 
Календар на дейностите на иновацията „Иновации в обучението – гаранции за успех!” за учебната 2018-2019 г.
 
   
 Анкети за иновативно училище
Скъпи ученици и родители, включете се в анкетното проучване за работата на СУ "Й.Йовков" като иновативно училище. Ние, вашите учители, се стремим да направим училището по-интересно, а ученето по-приятно. Вашето мнение, дали сме успели, е важно за нас. Отделете малко време и попълнете анкетата! Благодарим Ви!
Анкета за ученици
Анкета за родители
 
   
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ 
М. ЯНУАРИ 2020Г.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Дневен режим: упражнение в LearningApps.org
Как да се храним: упражнение в LearningApps.org
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ АПОСТОЛОВА
Дневен режим: упражнение в LearningApps.org
Как да се храним: упражнение в LearningApps.org
 
2.В КЛАС
КАЛИНА ПЕНЕВА
Растенията около нас: урок и тест в Moodle,
Групи растения: упражнение в LearningApps
 
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Транспортни средства: тест в Moodle
Сезонни промени: тест в Moodle, игра в LearningApps
Растенията около нас: тест в Moodle, игра в LearningApps.org
Природата около нас: игра в LearningApps
Жива и нежива природа: игра в LearningApps
Сезони: игра в LearningApps
Основни групи растения: игра в LearningApps
Части на растенията: игра в LearningApps
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Растенията около нас: тест в Moodle
Растенията и хората: тест в Moodle
Растенията в природата: тест в Moodle
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА       
ЧП Знаем свойствата и състоянията на телата и веществата: тест в Moodle
ЧП Живи организми: тест в Moodle
 
3.Б КЛАС
КРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧО Събития и дати , Славяни и древните българи: тест в Moodle, 2 упражнения в LearningApps
ЧП Организмите и тяхната среда на живот: тест в Moodle
ЧП Хранителна верига. Кой с какво се храни: 3 упражнения в LearningApps
 
4.А КЛАС
ДОНКА ТЕРЗИЕВА
ЧО Промени в природната среда- заплаха за бъдещето на хората: урок в Moodle
ЧО Опазване на природата: тест в Moodle
ЧП Планетата Земя: тест в Moodle
ЧП Слънчева система: тест в Moodle
ЧП Защо се сменят деня и нощта: тест в Moodle
 
4.Б КЛАС
СТОЯНКА ДИМИТРОВА
ЧО Да опазим богатствата на България: урок в Moodle
ЧП Слънцето и луната: тест в Moodle
ЧП Движение на Земята: тест в Moodle
ЧП Слънчева система: тест в Moodle
 
   
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ДЕКЕМВРИ 2019Г.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Празници и символи: упражнение в LearningApps.org
Официални празници в България: упражнение в LearningApps.org
Аз и моите роднини: упражнение в LearningApps.org
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ АПОСТОЛОВА
Празници и символи: упражнение в LearningApps.org
Официални празници в България: упражнение в LearningApps.org
Аз и моите роднини: упражнение в LearningApps.org
 
2.В КЛАС КАЛИНА ПЕНЕВА
Природа: кръстословица в
Жива и нежива природа в
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Светът около мен: игра в
Празници: игра в .org
Професии – кой с какво работи: игра в .org
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Транспортът в родното селище: тест в Moodle
Труд и отдих в моя роден край: тест в Moodle
Светът около мен: тест в Moodle
Природа: тест в Moodle
Сезонни промени: тест в Moodle
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА           
ЧП упражнение в .org3.Б КЛАСКРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧО Българинът – гражданин на България и Европа. Природни богатства: тест в Moodle,
ЧО Миналото и неговите източници. Тракийски гробници и съкровища: тест в Moodle

ДОНКА ТЕРЗИЕВА 4.А КЛАС
ЧО Черноморско крайбрежие: урок в Moodle
ЧО Из природните области на България: тест в Moodle
ЧО Природни области - преговор: тест в Moodle
ЧП Сили. Действие: тест в Moodle
ЧП Опазване на природата: тест в Moodle
ЧП Природата на България: тест в Moodle
ЧП Движение и трептене на телата- обобщение: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 4.Б КЛАС
ЧО Черноморско крайбрежие: урок в Moodle
ЧО Из природните области на България: тест в Moodle
ЧП Сили. Действие: тест в Moodle
ЧП Енергия- използване на енергията: тест в Moodle
 

ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2019Г.

 
 
Учители от ОУ "Иван Вазов" - Смолян при нас.  Наблюдение на уроци,  дискусия и обмен на мнения и идеи за използване на ИКТ в обучението.
 
Учители от   48 ОУ "Йосиф Ковачев" - София наблюдаваха открити уроци и се запознаха с   нашия опит в прилагане на иновативни методи на обучение, свързани с дигиталните технологии.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Есен: упражнение в LearningApps.org
Промени през есента: упражнение в LearningApps.org
Моето семейство: упражнение в LearningApps.org
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
 Есен: упражнение в Itilearning.com
 Детето в семейството и училището: упражнение в Itilearning.com
 
2.В КЛАС
КАЛИНА ПЕНЕВА
Нашето училище: тест в Moodle
Селището в миналото и днес. Моето родно място: тест в Moodle
Трудът на хората: тест в Moodle
Транспортни средства: тест в Moodle
Професии: упражнение в LearningApps
 
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Поведение в училище: тест в Moodle
Трудът на хората в родния край: тест в Moodle
Професии: игра в LearningApps
Познай професията: игра в LearningApps.org
Транспортни средства: игра в LearningApps.org
Запомни транспортните средства: игра в LearningApps.org
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Какво научих в първи клас? Входно ниво: тест в Moodle
Права и задължения: тест в Moodle
Правилата на улицата: тест в Moodle
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА       
ЧО Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров: дефинирани полета в Moodle
ЧО Нашата родина в Европа и на Балканите: тест в Moodle
ЧО Пред картата на България: тест в Moodle
ЧО България - европейска и балканска страна: изпитен тест в Moodle
ЧО Планини и равнини в България: тест в Moodle
 
3.Б КЛАС
КРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧП Телата и веществата около нас: тест в Moodle, упражнения в LearningApps.org
ЧП Въздух и вода: тест в Moodle, упражнение в LearningApps.org
ЧО Планини, равнини, реки: тест в Moodle, упражнение в LearningApps.org
ЧО Междинно ниво: тест в Moodle
ЧО Опазване на природата: тест в Moodle, упражнение в LearningApps.org
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 4.А КЛАС
ЧП Опазване на природата: тест в Moodle
ЧП Природата на България: тест в Moodle
ЧП Температура: тест в Moodle
ЧП Тела и вещества: тест в Moodle
ЧП Движение и трептене на телата: тест в Moodle
ЧО Дунавска равнина: тест в Moodle
ЧО Преходна област: тест в Moodle
ЧО Обобщителен върху области: тест в Moodle
ЧО Рило- Родопска област: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 4.Б КЛАС
ЧО Дунавска равнина: урок в Moodle
ЧО Дунавска равнина: тест в Moodle
ЧО Обобщение: тест в Moodle
ЧО Старопланинска област: тест в Moodle
ЧО Рило- Родопска област: тест в Moodle
ЧП Тела и вещества: тест в Moodle
ЧП Температура: тест в Moodle
ЧП Вода и почва: тест в Moodle
ЧП Замърсяване и опазване на вода, почва и въздух: тест в Moodle
ЧП Движение на телата: тест в Moodle
 
Мониторинг на иновативното обучение
На 29.05.2019 г. бе направен мониторинг на иновативното обучение в СУ „Йордан Йовков“. Нели Рангелова и Милена Леневa от МОН и Венета Иванова от РУО Бургас се запознаха с документацията, разговаряха с учителите и посетиха урок по Човекът и обществото в 3б клас с класен ръководител Стоянка Димитрова. Експертите дадоха отлична оценка за реализиране на дейностите по проекта.
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. МАЙ 2019Г.
 
КАЛИНА ПЕНЕВА.В КЛАС
Обобщение: тест с Multiple-Mouse Mischief

ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Обобщение: тест в MoodleГрупи растения: упражнение в LearningAppsПразници в България: упражнение в LearningApps

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Изходно ниво: тест в Moodle
 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА 2.А КЛАС
Обобщение: тест в Moodle
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Обобщение: тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧП Обобщение1: тест в Moodle
ЧП   Обобщение 2: тест в Moodle
ЧО Обобщение: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Обобщение върху история на България: урок в Moodle
ЧО Обобщение: тест в Moodle и упражнение в LearningApps
 
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. АПРИЛ 2019Г.
 
КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Видове животни :  упражнение в  LearningApps
Лято: тест в Moodle
24 май: тест в Moodle
Празници и обичаи: упражнение в LearningApps
Видове животни: упражнение в LearningApps
 
ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Растенията и животните в родния край: тест в Moodle
Лято: тест в Moodle
Сезони: тест в Moodle
Диви и домашни животни: упражнение в LearningApps
 
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Какво научих за животните: тест в Moodle
Лято: тест в Moodle
Сезони: тест в Moodle
 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА        2.А КЛАС
Официални празници: урок в Moodle
Празници: тест в Moodle
София – столица: информация Moodle
Празници в България: речник Moodle
 
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Официални празници: урок в Moodle
Празници: тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО Природни забележителности: урок и тест в Moodle
ЧП Познавам моето тяло: тест в Moodle
ЧП Зъбите: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Историческо наследство: урок в Moodle
ЧО Чудесата на България: урок в Moodle
ЧП Моето здраве: тест в Moodle

 
СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. МАРТ 2019Г.

КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Групи растения: урок и тест в Moodle
Групи растения: упражнение в  LearningApps
Части (органи) на растенията: тест в Moodle
Условия за живот на растенията: тест в Moodle
 
ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Части (органи) на растенията: тест в Moodle
Условия за живот на растенията: тест в Moodle
Диви и домашни животни: тест в Moodle
 
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Диви и домашни животни: тест в Moodle
Части на растенията: тест в Moodle
Какво научих за растенията?: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Исторически личности: урок и тест в Moodle
ЧО Освобождението на България: урок и тест в Moodle
ЧО Априлско въстание урок и тест в Moodle
ЧП Приспособления на организмите в сухоземна среда на живот: урок и тест в Moodle
ЧП Органи в човешкото тяло: урок и тест в Moodle
ЧП Органи на движението: тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО  Васил Левски: тест в Moodle
ЧП Опазване на природата: урок и тест в Moodle
ЧП Приспособления за живот на сушата: тест в Moodle
ЧП Органи и среда на живот: тест в Moodle
ЧП Органи в човешкото тяло: урок и тест в Moodle
ЧП Органи на движение: урок в Moodle
 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА        2.А КЛАС
Моето здраве: тест в Moodle
 
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Официални празници: тест и урок в Moodle
Моето здраве: тест в Moodle
 
Иновативен урок в първи клас с мобилната класна стая 
29.03.2019г. По случай Международния ден на птиците 01 април, К. Пенева, Г. Колева, Цв. Костадинова проведоха иновативен урок в първи клас с мобилната класна стая в Природозащитен център „Пода“
Първокласниците от СУ "Й.Йовков" посетиха Природозащитен център "Пода", където научиха много за различните птици, чуха интересна информация за застрашените и защитени видове, играха различни игри като редене на пъзел с птици, познаваха стъпки от крачета на птици и животни, наблюдаваха птици с бинокли, снимаха птици и растения, научиха за Виа Понтика - един от главните маршрути за миграция на птиците от Европа към Африка. По пътя наблюдаваха промените в природата през пролетта.
 
СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ФЕВРУАРИ 2019Г.

КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Зима: Урок, тест и упражнение в Moodle
Пролет: Тест и упражнение в Moodle
Празници и обичаи: Тест в Moodle
Есен. Зима. Пролет: упражнение в Moodle

ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Промени през зимата: тест в Moodle
Промени през пролетта: тест в Moodle
Групи растения.: тест в Moodle
Празници в България: LearningApps
Групи растения: LearningApps

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Зима: Тест в Moodle
Групи растения: Тест в Moodle
Промени през пролетта: Урок и тест в Moodle

СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Второ българско царство: Урок и тест в Moodle
ЧП Условия и среда на живот във водата: Урок и тест в Moodle

ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО  Българското общество през средновековието: Тест в Moodle
ЧО Междинно ниво: Тест в Moodle
ЧП Живота на сушата: Урок и тест в Moodle
ЧП Межднно ниво: Тест в Moodle

ЗЛАТКА СТАЙКОВА 2.А КЛАС
Бедствия и аварии. Природни бедствия: Тест в Moodle
Ние можем да се защитим: Тест в Moodle
София -столица: Етикет в Moodle
Официални празници Урок в Moodle
Празници в България: Речник в Moodle
Празници: Тест  в Moodle в Moodle

КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Животните около нас: Тест в Moodle
Опазване на природата: Урок и тест в Moodle
Официални празници – Урок и тест в Moodle
 
 
7.03. 2019 г. Иновативен урок по Човекът и обществото в IIIа клас за Опазване на природата. Учениците ползваха таблетите, за да затвърдят знанията си като решаваха тестове в MOODLE. Урокът е част от поредицата за "Иновативно училище".
1.03.2019г. Иновативен урок по околен свят във II "б" клас за опазване на природата. Урокът бе интересен, атрактивно поднесен, чрез електронни ресурси по темата!Учениците използваха таблетите в началото на часа, за да покажат какво знаят за природата и връзката между живата и неживата природа и затвърдиха знанията си в края на часа отново чрез тест.
Урокът е част от поредицата по проект " Иновативно училище".
 
28.02.2019г. Иновативен урок по Човекът и природата в III б клас за Приспособленията на организмите в сухоземна среда на живот.Урокът бе  визуализиран чрез електронно учебно съдържание, 3D анимирани клипове за животни в естествената им среда на обитание, динамични схеми на вътрешни органи и приспособления за живот, в съответствие със средата. През целия учебен час интересът на учениците към темата бе голям, знанията им-приложени чрез решаване на интерактивни упражнения и тест на таблетите и на дъската.  
26.02.2019г. Иновативни уроци по околен свят в Iа и Iб клас на тема "Промени през пролетта". Учителите Галина Колева и Цветелина Костадинова използваха електронното учебно съдържание по Околен свят на издателство Просвета, за да поднесат по атрактивен начин учебното съдържание. Учениците решаваха електронни тестове в Мудъл при актуализиране на знанията от миналия час, както и за затвърдяване на новите знания в края на часа.
Oткрит урок Златка Стайкова 2а клас
На 22.02.2019г. Златка Стайкова проведе открит урок по околен свят във 2а клас за природните бедствия. Учениците използваха таблетите и решаваха тестове в MOODLE, за да затвърдят знанията за природните бедствия и как да се защитим от тях. Урокът е част от поредицата по проект " Иновативно училище" във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията по проект
„Иновации в обучението – гаранции за успех!”.
Oткрит урок Калина Пенева  Iв клас
На 19.02.2019г. във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията по проект „Иновации в обучението – гаранции за успех!”,  в СУ “Йордан Йовков”се проведе открит урок. Калина Пенева проведе иновативен урок по околен свят в Iв клас на  тема Пролет. Малките учениците използваха таблетите, за да затвърдят знанията си за сезоните, като решаваха интерактивни упражнения и тест в MOODLE.

На 05.02.2019г. бе проведено обучение на учителите на тема: „Иновативно училище и развитие на творческия потенциал“ от квалификационен център „Образователни инициативи Протекта“. Бяха обсъждани различни модели на иновативното училище. Обсъдени бяха и различни иновативни проекти.
 

СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ 2018 /2019Г.
 
КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Сезоните: Упражнения в LearningApps.org
Есен: Урок, тест и книга в MoodleТ; тест с Multiple-Mouse Mischief
За да бъдем здрави: Упражнения в LearningaApps.org; Тест в Moodle
Безопасност на движението: Урок и тест в Moodle
Моето семейство: Упражнение в LearningApps.org
 
ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Есен: Урок и тест в Moodle
Моето поведение на улицата: Урок,  тест и речник в Moodle
Чистота и здраве: Тест в Moodle
Как да се храним: Упражнение в LearningApps
Семейство и семейни празници“: Тест с Multiple-Mouse Mischief

 
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Подготовка за състезание: Тест в Moodle
Празници и обичаи: Тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Траки, славяни, прабългари: Тест в Moodle
ЧО Български владетели I българско царство: Урок и тест в Moodle
ЧО Национални празници: Тест в Kahoot
ЧП Жива и нежива природа: Урок и тест в Moodle
ЧП Хранителни вериги: Тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО Планини, равнини, реки и почви: Тест в Moodle
ЧО Кирил и Методий и техните ученици: Урок и тест в Moodle
ЧП Вода: Тест в Moodle
Основни групи организми: Тест в Moodle

 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА  2.А КЛАС
Растенията в природата: Тест в Moodle
Разнообразният свят на растенията: Тест в Moodle
В света на растенията, животните и хората: Тест в Moodle

 
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Опазване на околната среда: Урок и тест в Moodle
Разнообразният свят на растенията: Тест в Moodle
 
 
19.12.2018 г.
Учителите от СУ „Йордан Йовков“ бяха запознати  от Калина Пенева и Галина Колева с иновациите и дискусиите от Националния форум за иновации в образованието. Представени бяха фирми предлагащи новости в техниката и интерактивни образователни продукти. Обсъдена бе  РОЛЯТА НА ИНОВАТИВНИЯ УЧИТЕЛ В ОБРАЗОВАНИЕТО.
 
3.12.2018 г.
Участие в Национален форум за иновации в образованието – София. 
Калина Пенева и Галина Колева участваха в Национален форум за иновации в образованието. Запознаха се с иновациите на първите иновативни училища. Участваха в дискусии свързани с постиженията и трудностите на иновативните учители. Заедно с други колеги обсъждаха добри практики.

1.12.2018 г.
Проведено обучение за "ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС" от СНЦ "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ" по LearningApps, Kahoot и създаване на учителски сайт в www.weebly.com   - снимки
 
17.11 – 25.11.2018 г.
Проведено обучение по платформа Moodle от доц. Веселина Жечева преподавател в Бургаски свободен университет. Бяха създадени първите образователни ресурси.
 
  Последно променен на 04-02-2020