СУ Йордан Йовков Бургас starnet/themes/editable/logo.jpg
    Местоположение: За училището -> -> Иновативно училище Последни новини: Отлично представяне на учениците от I до IV клас
 
За училището
 
 
Начало
За нас
Информация за родители и ученици
Педагогически екип
Иновации в действие
Иновативно училище
Еразъм +
Превенция на агресията
Галерия
Новини
Проект Твоят час
Училищен вестник
Какво рисуваме
Филм за училището
Бюджет
ДФ Земеделие
Протоколи от проверки на ученическото хранене
Профил на купувача
Обществен съвет
Защита на личните данни
Административни услуги
ЗДОИ
КОВИД 19
Прием на ученици
Външно оценяване
Информация за ДЗИ
Самостоятелна форма на обучение
Клипове
Моден подиум
Контакти
„Иновации в обучението – гаранции за успех!”

СУ „Йордан Йовков“ използва новите технологии, за да промени изцяло методите на преподаване и средата на учене в училище.

виж видео

Дейности

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Календар на дейностите на иновацията „Иновации в обучението – гаранции за успех!” за учебната 2019-2020 г.
 
Календар на дейностите на иновацията „Иновации в обучението – гаранции за успех!” за учебната 2018-2019 г.
 
   
 Анкети за иновативно училище
Скъпи ученици и родители, включете се в анкетното проучване за работата на СУ "Й.Йовков" като иновативно училище. Ние, вашите учители, се стремим да направим училището по-интересно, а ученето по-приятно. Вашето мнение, дали сме успели, е важно за нас. Отделете малко време и попълнете анкетата! Благодарим Ви!
Анкета за ученици
Анкета за родители
 
   
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2020Г.
 
1.А КЛАС
ДОНКА ТЕРЗИЕВА
ОС Есен: урок в Moodle
ОС Моето семейство: урок тест в Moodle
 
1.Б КЛАС
 СТОЯНКА ДИМИТРОВА
ОС Есен: урок в Moodle
ОС Моето семейство: урок тест в Moodle
 
2.А КЛАС
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
ОС Родословно дърво: упражнение в LearningApps.org
ОС Моето семейство: упражнение в LearningApps.org
ОС Права и задължения на ученика в училище: тест Moodle
ОС Животът в училище: тест Moodle
ОС Моето родно селище в миналото и днес: тест Moodle
 
3.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
ЧП Телата и веществата около нас: тест в Moodle
ЧП Твърди тела, течности и газове: тест в Moodle
ЧП Свойства и състояния на телата и веществата: тест в Moodle
ЧП Въздухът и неговите свойства: тест в Moodle
ЧО Хората променят обществото: тест в Moodle
ЧО Живеем в обществото: тест в Moodle
ЧО Чета картата: упражнение в Moodle
ЧО Пред картата на България: тест в Moodle
ЧО България – европейска и балканска страна: тест в Moodle
ЧО Ние сме български и европейски граждани: тест в Moodle
 
3.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
ЧО Живеем в обществото: тест в Moodle
ЧО България на картата: тест в Moodle
ЧО България на картата: мисловна карта в Moodle
ЧО Ние сме български и европейски граждани: тест в Moodle
ЧО Пред картата на България: мисловна карта в Moodle
ЧО Чета карта: дидактична игра в LearningApps
ЧО Равнини, низини и полета: тест в Moodle
ЧП Телата и веществата около нас: тест в Moodle
ЧП Твърди тела, течности и газове: тест в Moodle
ЧП Твърди тела, течности и газове: мисловна карта в Moodle
ЧП Твърди тела, течности и газове – свойства: мисловна карта в Moodle
ЧП Свойства и състояния на телата и веществата: тест в Moodle
ЧП Въздухът и неговите свойства: тест в Moodle
 
3.В КЛАС
ДАНИЕЛА КИСЬОВА
ЧО Живеем в общество: тест в Moodle
ЧО Хората променят обществото: тест в Moodle
ЧО Пред картата на България: тест в Moodle
ЧО България – европейска и балканска страна: тест в Moodle
ЧО Ние сме български и европейски граждани: тест в Moodle
ЧО Равнини, низини, полета: тест в Moodle
ЧП Телата и веществата около нас: тест в Moodle
ЧП Твърди тела, течности, газове: тест в Moodle
ЧП Свойства и състояния на телата и веществата: тест в Moodle
ЧП Въздухът и неговите свойства: тест в Moodle
ЧП Изследваме свойствата на въздуха: тест в Moodle
 
4.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА       
ЧП Температура и измерване на температурата: тест в Moodle
ЧП Свойства и състояния на водата: тест в Moodle
 
4.Б КЛАС
КРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧП Температура и измерване на температурата: тест в Moodle
ЧП Свойства и състояния на водата: тест в Moodle
 
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. МАРТ, АПРИЛ, МАЙ 2020Г.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Да бъдем здрави: упражнения в LearningApps.org и itilearning.com
3 март – Национален празник на Република България: тест  в forms.office.com/
Пролет/Зима: упражнение в itilearning.com
Пролет: тест в forms.office.com/
Как да се храним: упражнения в LearningApps.org и itilearning.com
Диви и домашни животни: тест в forms.office.com/
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ АПОСТОЛОВА
Обобщителна тема: тест в Google Forms
Групи растения: тест в Google Forms
Годишен преговор: тест в Google Forms
 
2.В КЛАС
КАЛИНА ПЕНЕВА
Опасностите около мен: тест и урок  в Moodle
Опасностите около нас: видео урок  в Moodle
Ние можем да се защитим (Обобщение): тест в Moodle
Човекът и природата: упражнение в Moodle
Опазване на природата: текст и  видео урок в Moodle
Човешкото тяло: видео урок и тест в Moodle
Моето здраве: тест  и видео урок  в Moodle
Растителни и животински продукти: упражнение в LearningApps
Здравословно хранене: видео урок в Moodle
Нашата родина: тест в Moodle
Нашата родина Република България: видео урок в Moodle:
Официални празници: тест и видео урок в Moodle
Официални празници: упражнение в LearningApps
Битови празници: видео урок в Moodle
Какво научих във втори клас – диагностика: тест в Moodle
 
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Опасностите около мен: тест и видео урок в Moodle
Ние можем да се защитим (Обобщение): тест и видео урок  в Moodle
Опазване на природата: тест в Moodle
Човекът и природата: упражнение и видео урок в Moodle
Човешкото тяло: тест и видео урок в Moodle
Моето здраве: тест в Moodle
Животински и растителни продукти: упражнение в Moodle
Здравословно хранене: видео урок в Moodle
Грижи за здравето: видео урок в Moodle
Нашата родина: тест в Moodle
Република България – нашето отечество: видео урок в Moodle
Символите на република България: видео урок в Moodle
Официални празници: тест и видео урок в Moodle
Празници в България: упражнение в Moodle
Битови празници: видео урок в Moodle
Нашите празници и обичаи: видео урок в Moodle
Какво научих във втори клас – диагностика: тест в Moodle
 
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Опасностите около мен: тест и видео урок в Moodle
Ние можем да се защитим (Обобщение): тест и видео урок  в Moodle
Опазване на природата: тест в Moodle
Човекът и природата: упражнение и видео урок в Moodle
Човешкото тяло: тест и видео урок в Moodle
Моето здраве: тест в Moodle
Животински и растителни продукти: упражнение в Moodle
Здравословно хранене: видео урок в Moodle
Грижи за здравето: видео урок в Moodle
Нашата родина: тест в Moodle
Република България – нашето отечество: видео урок в Moodle
Символите на република България: видео урок в Moodle
Официални празници: тест и видео урок в Moodle
Празници в България: упражнение в Moodle
Битови празници: видео урок в Moodle
Нашите празници и обичаи: видео урок в Moodle
Какво научих във втори клас – диагностика: тест в Moodle
 
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА          
ЧП : Животът във водата : Приспособления на растенията и животните към живот във водата: упражнения в Learning apps
ЧП: Приспособления на организмите към сухоземна и водна среда на живот: тест в Moodle
ЧП: Опазване на природата: урок и тест в Moodle
ЧП: Организмите и тяхната среда на живот: тест в Moodle
ЧП: Познавам моето тяло: тест в Moodle
ЧП: Органи на човешкото тяло: тест в Moodle
ЧП: Изходно ниво: тест в Moodle
ЧО: Времето в историята: тест в Moodle
ЧО: Първото царство и упражнения за Старите български столици: тест в LearningApps
ЧО: Старите български столици: тест в Moodle
ЧО: Второ Българско царство: тест в Moodle
ЧО: Паисий Хилендарски: тест в Moodle
ЧО: Новото българско училище: тест в Moodle
ЧО: Във възрожденския град: тест в Moodle
ЧО: Природни забележителности: тест в Moodle
ЧО: Изходно ниво: тест в Moodle
 
3.Б КЛАС
КРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧО Златен век: видео урок в Moodle
ЧО Сред книжовниците: урок в Moodle
ЧО Старите български столици: Упражнение в Learning Apps и тест в Moodle
ЧО Второто българско царство: тест в Moodle
ЧО Паисий Хилендарски: тест в Moodle
ЧО Новото българско училище: видео урок и тест в Moodle
ЧО Във възрожденския град: видео урок в Moodle
ЧО Левски – Апостолът на свободата: видео урок в Moodle
ЧО Във възрожденския град: тест в Moodle
ЧО Освобождението на България: видео урок в Moodle
ЧО Шипка: видео урок в Moodle
ЧО Освобождение: видео урок в Moodle
ЧО Българското Възраждане: видео урок в Moodle
ЧО Природни забележителности: видео урок в Moodle
ЧО Културни забележителности на България: видео урок в Moodle
ЧО Природни забележителности: тест в Moodle
ЧО Изходно ниво: тест в Moodle
ЧП Животът във водата: видео урок в Moodle
ЧП Приспособления на растенията и животните към живот във водата: видео урок в Moodle
ЧП Приспособления на организмите към водна и сухоземна среда на живот: тест в Moodle
ЧП Приспособления на организмите: упражнение в LearningApps
ЧП Опазване на природата: урок и тест в Moodle
ЧП Организмите и тяхната среда на живот: видео урок и тест в Moodle
ЧП Органи на движението: видео урок в Moodle
ЧП Познавам моето тяло: видео урок и тест в Moodle
ЧП Зъбите и грижата за тях: видео урок в Moodle
ЧП Здравословен начин на живот: видео урок в Moodle
ЧП Органи на човешкото тяло: тест в Moodle
ЧП Изходно ниво: тест в Moodle
 
 
 
4.А КЛАС
ДОНКА ТЕРЗИЕВА : тест в Moodle
ЧО От Освобождението до Независимостта та: тест в Moodle
ЧО Опазване на природата: урок в Moodle
ЧО Съединението прави силата: урок в Moodle
ЧО Технически постижения през 20 век: урок в Moodle
ЧО Ние сме граждани на европейска България: урок в Moodle
ЧО България и постиженията в световната култура: урок в Moodle
ЧО София- древна и млада: урок в Moodle
ЧО България- природни области: тест в Moodle
ЧП Развитие на животни, които раждат малките си: урок и тест в Moodle
ЧП Хранене на растенията: тест в Moodle
ЧП Дишане на растения и животни: урок  в Moodle
ЧП Групиране на животните: урок в Moodle
ЧП В природонаучния музей: урок в Moodle
ЧП Жизнени процеси при растения и животни: тест в Moodle
ЧП Гръбначни безгръбначни животни: тест в Moodle
ЧП Приспособления на животните във водна среда: урок и тест в Moodle
ЧП Познаваме организмите и техните приспособления: тест в Moodle
ЧП Приспособления на животните за живот в сухоземна среда: урок и тест в Moodle
ЧП Съобщества: урок и тест в Moodle
ЧП Равновесие в природата: урок в Moodle
ЧП Хранене при човека: урок в Moodle
ЧП Здравословно хранене: урок в Moodle
ЧП Дишане при човека: урок в Moodle
ЧП Размножаване и развитие на човека: урок в Moodle
ЧП Зародишно и следзародишно развитие на човека: урок в Moodle
ЧП Вредни за човека вещества: урок и тест в Moodle
 
4.Б КЛАС
СТОЯНКА ДИМИТРОВА
ЧО Царство България – независима държава: урок в Moodle
ЧО Съединението на България: урок в Moodle
ЧО Технически постижения през 20 век: урок в Moodle
ЧО България в обединена Европа: урок в Moodle
ЧО България и постиженията в световната култура: урок в Moodle
ЧО София- древна и млада: урок в Moodle
ЧО България- природни области: тест в Moodle
ЧП Хранене на растенията и животните: урок и тест в Moodle
ЧП Дишане на растенията и животните: урок и тест в Moodle
ЧП Развитие на растенията: урок и тест в Moodle
ЧП Развитие на животните: урок и тест в Moodle
ЧП В природонаучния музей: урок в Moodle
ЧП Приспособления на животните във водна среда: урок и тест в Moodle
ЧП Познаваме организмите и техните приспособления: урок в Moodle
ЧП Приспособления на животните за живот в сухоземна среда: урок в Moodle
ЧП Съобщества: урок в Moodle
ЧП Опазване на природата: урок в Moodle
ЧП Хранене при човека: урок в Moodle
ЧП Здравословно хранене: урок в Moodle
ЧП Дишане при човека: урок в Moodle
ЧП Размножаване и развитие на човека: урок в Moodle
ЧП Зародишно и следзародишно развитие на човека: урок в Moodle
ЧП Вредни за човека вещества: урок и тест в Moodle
 
 
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ 
М. ЯНУАРИ 2020Г.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Дневен режим: упражнение в LearningApps.org
Как да се храним: упражнение в LearningApps.org
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ АПОСТОЛОВА
Дневен режим: упражнение в LearningApps.org
Как да се храним: упражнение в LearningApps.org
 
2.В КЛАС
КАЛИНА ПЕНЕВА
Растенията около нас: урок и тест в Moodle,
Групи растения: упражнение в LearningApps
 
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Транспортни средства: тест в Moodle
Сезонни промени: тест в Moodle, игра в LearningApps
Растенията около нас: тест в Moodle, игра в LearningApps.org
Природата около нас: игра в LearningApps
Жива и нежива природа: игра в LearningApps
Сезони: игра в LearningApps
Основни групи растения: игра в LearningApps
Части на растенията: игра в LearningApps
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Растенията около нас: тест в Moodle
Растенията и хората: тест в Moodle
Растенията в природата: тест в Moodle
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА       
ЧП Знаем свойствата и състоянията на телата и веществата: тест в Moodle
ЧП Живи организми: тест в Moodle
 
3.Б КЛАС
КРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧО Събития и дати , Славяни и древните българи: тест в Moodle, 2 упражнения в LearningApps
ЧП Организмите и тяхната среда на живот: тест в Moodle
ЧП Хранителна верига. Кой с какво се храни: 3 упражнения в LearningApps
 
4.А КЛАС
ДОНКА ТЕРЗИЕВА
ЧО Промени в природната среда- заплаха за бъдещето на хората: урок в Moodle
ЧО Опазване на природата: тест в Moodle
ЧП Планетата Земя: тест в Moodle
ЧП Слънчева система: тест в Moodle
ЧП Защо се сменят деня и нощта: тест в Moodle
 
4.Б КЛАС
СТОЯНКА ДИМИТРОВА
ЧО Да опазим богатствата на България: урок в Moodle
ЧП Слънцето и луната: тест в Moodle
ЧП Движение на Земята: тест в Moodle
ЧП Слънчева система: тест в Moodle
 
   
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ДЕКЕМВРИ 2019Г.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Празници и символи: упражнение в LearningApps.org
Официални празници в България: упражнение в LearningApps.org
Аз и моите роднини: упражнение в LearningApps.org
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ АПОСТОЛОВА
Празници и символи: упражнение в LearningApps.org
Официални празници в България: упражнение в LearningApps.org
Аз и моите роднини: упражнение в LearningApps.org
 
2.В КЛАС КАЛИНА ПЕНЕВА
Природа: кръстословица в
Жива и нежива природа в
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Светът около мен: игра в
Празници: игра в .org
Професии – кой с какво работи: игра в .org
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Транспортът в родното селище: тест в Moodle
Труд и отдих в моя роден край: тест в Moodle
Светът около мен: тест в Moodle
Природа: тест в Moodle
Сезонни промени: тест в Moodle
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА           
ЧП упражнение в .org3.Б КЛАСКРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧО Българинът – гражданин на България и Европа. Природни богатства: тест в Moodle,
ЧО Миналото и неговите източници. Тракийски гробници и съкровища: тест в Moodle

ДОНКА ТЕРЗИЕВА 4.А КЛАС
ЧО Черноморско крайбрежие: урок в Moodle
ЧО Из природните области на България: тест в Moodle
ЧО Природни области - преговор: тест в Moodle
ЧП Сили. Действие: тест в Moodle
ЧП Опазване на природата: тест в Moodle
ЧП Природата на България: тест в Moodle
ЧП Движение и трептене на телата- обобщение: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 4.Б КЛАС
ЧО Черноморско крайбрежие: урок в Moodle
ЧО Из природните области на България: тест в Moodle
ЧП Сили. Действие: тест в Moodle
ЧП Енергия- използване на енергията: тест в Moodle
 

ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2019Г.

 
 
Учители от ОУ "Иван Вазов" - Смолян при нас.  Наблюдение на уроци,  дискусия и обмен на мнения и идеи за използване на ИКТ в обучението.
 
Учители от   48 ОУ "Йосиф Ковачев" - София наблюдаваха открити уроци и се запознаха с   нашия опит в прилагане на иновативни методи на обучение, свързани с дигиталните технологии.
 
1.А КЛАС
ГАЛИНА КУПЕНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Есен: упражнение в LearningApps.org
Промени през есента: упражнение в LearningApps.org
Моето семейство: упражнение в LearningApps.org
 
1.Б КЛАС
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА
 Есен: упражнение в Itilearning.com
 Детето в семейството и училището: упражнение в Itilearning.com
 
2.В КЛАС
КАЛИНА ПЕНЕВА
Нашето училище: тест в Moodle
Селището в миналото и днес. Моето родно място: тест в Moodle
Трудът на хората: тест в Moodle
Транспортни средства: тест в Moodle
Професии: упражнение в LearningApps
 
2.Б КЛАС
ГАЛИНА КОЛЕВА
Поведение в училище: тест в Moodle
Трудът на хората в родния край: тест в Moodle
Професии: игра в LearningApps
Познай професията: игра в LearningApps.org
Транспортни средства: игра в LearningApps.org
Запомни транспортните средства: игра в LearningApps.org
 
2.А КЛАС
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА
Какво научих в първи клас? Входно ниво: тест в Moodle
Права и задължения: тест в Moodle
Правилата на улицата: тест в Moodle
 
3.А КЛАС
ЗЛАТКА СТАЙКОВА       
ЧО Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров: дефинирани полета в Moodle
ЧО Нашата родина в Европа и на Балканите: тест в Moodle
ЧО Пред картата на България: тест в Moodle
ЧО България - европейска и балканска страна: изпитен тест в Moodle
ЧО Планини и равнини в България: тест в Moodle
 
3.Б КЛАС
КРАСИМИРА ПЕНЕВА
ЧП Телата и веществата около нас: тест в Moodle, упражнения в LearningApps.org
ЧП Въздух и вода: тест в Moodle, упражнение в LearningApps.org
ЧО Планини, равнини, реки: тест в Moodle, упражнение в LearningApps.org
ЧО Междинно ниво: тест в Moodle
ЧО Опазване на природата: тест в Moodle, упражнение в LearningApps.org
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 4.А КЛАС
ЧП Опазване на природата: тест в Moodle
ЧП Природата на България: тест в Moodle
ЧП Температура: тест в Moodle
ЧП Тела и вещества: тест в Moodle
ЧП Движение и трептене на телата: тест в Moodle
ЧО Дунавска равнина: тест в Moodle
ЧО Преходна област: тест в Moodle
ЧО Обобщителен върху области: тест в Moodle
ЧО Рило- Родопска област: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 4.Б КЛАС
ЧО Дунавска равнина: урок в Moodle
ЧО Дунавска равнина: тест в Moodle
ЧО Обобщение: тест в Moodle
ЧО Старопланинска област: тест в Moodle
ЧО Рило- Родопска област: тест в Moodle
ЧП Тела и вещества: тест в Moodle
ЧП Температура: тест в Moodle
ЧП Вода и почва: тест в Moodle
ЧП Замърсяване и опазване на вода, почва и въздух: тест в Moodle
ЧП Движение на телата: тест в Moodle
 
Мониторинг на иновативното обучение
На 29.05.2019 г. бе направен мониторинг на иновативното обучение в СУ „Йордан Йовков“. Нели Рангелова и Милена Леневa от МОН и Венета Иванова от РУО Бургас се запознаха с документацията, разговаряха с учителите и посетиха урок по Човекът и обществото в 3б клас с класен ръководител Стоянка Димитрова. Експертите дадоха отлична оценка за реализиране на дейностите по проекта.
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. МАЙ 2019Г.
 
КАЛИНА ПЕНЕВА.В КЛАС
Обобщение: тест с Multiple-Mouse Mischief

ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Обобщение: тест в MoodleГрупи растения: упражнение в LearningAppsПразници в България: упражнение в LearningApps

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Изходно ниво: тест в Moodle
 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА 2.А КЛАС
Обобщение: тест в Moodle
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Обобщение: тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧП Обобщение1: тест в Moodle
ЧП   Обобщение 2: тест в Moodle
ЧО Обобщение: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Обобщение върху история на България: урок в Moodle
ЧО Обобщение: тест в Moodle и упражнение в LearningApps
 
ОТЧЕТ
ЗА СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. АПРИЛ 2019Г.
 
КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Видове животни :  упражнение в  LearningApps
Лято: тест в Moodle
24 май: тест в Moodle
Празници и обичаи: упражнение в LearningApps
Видове животни: упражнение в LearningApps
 
ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Растенията и животните в родния край: тест в Moodle
Лято: тест в Moodle
Сезони: тест в Moodle
Диви и домашни животни: упражнение в LearningApps
 
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Какво научих за животните: тест в Moodle
Лято: тест в Moodle
Сезони: тест в Moodle
 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА        2.А КЛАС
Официални празници: урок в Moodle
Празници: тест в Moodle
София – столица: информация Moodle
Празници в България: речник Moodle
 
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Официални празници: урок в Moodle
Празници: тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО Природни забележителности: урок и тест в Moodle
ЧП Познавам моето тяло: тест в Moodle
ЧП Зъбите: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Историческо наследство: урок в Moodle
ЧО Чудесата на България: урок в Moodle
ЧП Моето здраве: тест в Moodle

 
СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. МАРТ 2019Г.

КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Групи растения: урок и тест в Moodle
Групи растения: упражнение в  LearningApps
Части (органи) на растенията: тест в Moodle
Условия за живот на растенията: тест в Moodle
 
ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Части (органи) на растенията: тест в Moodle
Условия за живот на растенията: тест в Moodle
Диви и домашни животни: тест в Moodle
 
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Диви и домашни животни: тест в Moodle
Части на растенията: тест в Moodle
Какво научих за растенията?: тест в Moodle
 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Исторически личности: урок и тест в Moodle
ЧО Освобождението на България: урок и тест в Moodle
ЧО Априлско въстание урок и тест в Moodle
ЧП Приспособления на организмите в сухоземна среда на живот: урок и тест в Moodle
ЧП Органи в човешкото тяло: урок и тест в Moodle
ЧП Органи на движението: тест в Moodle
 
ДОНКА ТЕРЗИЕВА 3.А КЛАС
ЧО  Васил Левски: тест в Moodle
ЧП Опазване на природата: урок и тест в Moodle
ЧП Приспособления за живот на сушата: тест в Moodle
ЧП Органи и среда на живот: тест в Moodle
ЧП Органи в човешкото тяло: урок и тест в Moodle
ЧП Органи на движение: урок в Moodle
 
ЗЛАТКА СТАЙКОВА        2.А КЛАС
Моето здраве: тест в Moodle
 
КРАСИМИРА ПЕНЕВА 2.Б КЛАС
Официални празници: тест и урок в Moodle
Моето здраве: тест в Moodle
 
Иновативен урок в първи клас с мобилната класна стая 
29.03.2019г. По случай Международния ден на птиците 01 април, К. Пенева, Г. Колева, Цв. Костадинова проведоха иновативен урок в първи клас с мобилната класна стая в Природозащитен център „Пода“
Първокласниците от СУ "Й.Йовков" посетиха Природозащитен център "Пода", където научиха много за различните птици, чуха интересна информация за застрашените и защитени видове, играха различни игри като редене на пъзел с птици, познаваха стъпки от крачета на птици и животни, наблюдаваха птици с бинокли, снимаха птици и растения, научиха за Виа Понтика - един от главните маршрути за миграция на птиците от Европа към Африка. По пътя наблюдаваха промените в природата през пролетта.
 
СЪЗДАДЕНИ УРОЦИ, ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ М. ФЕВРУАРИ 2019Г.

КАЛИНА ПЕНЕВА 1.В КЛАС
Зима: Урок, тест и упражнение в Moodle
Пролет: Тест и упражнение в Moodle
Празници и обичаи: Тест в Moodle
Есен. Зима. Пролет: упражнение в Moodle

ГАЛИНА КОЛЕВА 1.Б КЛАС
Промени през зимата: тест в Moodle
Промени през пролетта: тест в Moodle
Групи растения.: тест в Moodle
Празници в България: LearningApps
Групи растения: LearningApps

ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА 1.А КЛАС
Зима: Тест в Moodle
Групи растения: Тест в Moodle
Промени през пролетта: Урок и тест в Moodle

СТОЯНКА ДИМИТРОВА 3.Б КЛАС
ЧО Вто
  Последно променен на 16-11-2020